dilluns, 11 de juliol de 2011

1ª sessió

XARXES SOCIALS 

DEFINICIÓ XARXA SOCIAL: Una xarxa social és una estructura social on es creen relacions entre els membres d’una comunitat. Aquesta estructura es representa mitjançant una gràfica formada per uns nodes, les persones o grup de persones, i uns nexes d’unió, que simbolitzen la relació establerta entre els diferents individus.

Tipus de xarxes socials utilitzades pels docents;
- XARXES HORITZONTALS: No dona garantia de que s'esta centrat al que s'esta fent perquè et poden entrar inputs per altres arrels i l'alumne pot no prestar atenció. Ex: Facebook i Twitter.
- XARXES VERTICALS: Donen el control al mestre ja que no permet que l'alumne atengui altres inputs, la seva entrada està limitada.
Algun exemple de les utilitzades pel departament es el NING.

Exemple de xarxa social:
TWITTER: Quan ho fas, ho estas enviant a totes les persones que tu has deixat ser seguidores teus i per tant estan autoritzades per tu. També ho poden veure totes les persones que busques la teva adreça, si aquesta no esta restringuida, si esta restringida no pot accedir. 
A cada nou missatge pots afegir una etiqueta ex: escola estiu voc, només les persones que busquin el HUSTAG "escola estiuvoc" i els mencionats en el apartat anterior poden veure la entrada que he fet.
Quan et fas seguidor de una persona hauras de triar bé a qui segueixes per afinitat de interessos perquè et twittegen tot els comentaris que ells possin.
Les informacions que et donaran serán sempre resumides, perquè només es poden possar 140 caracters. Aquestes informacions son relatives a les coses que estan passant en aquell moment just.
Les etiquetes s'escriuen amb # sempre davant. Per fer servir twitter durant aquesta setmana i estar conectats amb els nostres companys de curs farem servir el HUSTAG: #escolaestiuvoc


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada