dimecres, 13 de juliol de 2011

3ª sessió

CODICS QR

Què són els QR?
És un missatge codificat, però en contes de ser de barres, codi lineal, es de dos dimensions. Aquest tipus de codi interpreta qualsevol tipus de simbol, ja sigui textos, caracters numerics o simbols grafics. Mentre que el codi de barres només llegueix textos. Es poden crear codics QR de màxim 135 caracters, creant així un missatge amagat. Inicialment es van pensar per a identificar peces en el sistema de magatzems a la industria de l'automòbil.

Aquests codics permeten la lectura de textos, URL's de tota mena, targetes Vcard, missatges SMS  y comença a ser habitual en bitllets de diferentes transports, revistes, catàlegs, anuncis...

 
Els codis QR poden llegir-se fent servir un descodificador. El descodificador es un progama que podem instal.lar al mobil i que ens permetrà agafar una imatge codificada i ens donarà la lectura en lletres. Un exemple de descodificador el podem trobar a http://i-nigma.mobi, aquest programa detecta quin mobil pretèn descarregar-se la aplicació i s'adapta a ell. Però en cas de tenir problemes hi han d'altres programes predetermitats per cada mobil.

En el meu cas concret sóc propietaria de un HTC i vaig buscar a la web un concret per aquesta marca. Tots fan la mateixa lectura. Aixó sí, ens podem trobar que els movils amb navegador ANDROID no poguin fer servir el i-nigma.mobi en concret per seguretat.

La majoria dels descodificadors quan fan la lectura del text codificat et demanen si ho vols guardar com a contacte, facilitant així guardar les dades de contacte al costat del seu movil.

Com crear codics QR
Hi ha aplicacions montades per internet que et generen directament els codics QR quan fiques el missatge i l'únic que has de fer es escriure el missatge i introduir-lo.
http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/


Exemples que podem trobar de codics QR a la vida real
Un dels primers en fer-ho va ser una bodega de vi, de vins de categoria, els clients podian comprar directament per internet després de llegir el codi QR.
Inmobiliaries  de lloguer del pis de Barcelona, han generat un codi QR que t'adreça a una pagina web on es mostra tota la informació del pis que estas llogant. Es evident que per fer la lectura necessitem movils actualitzats.
I d'altres que envolten les nostres ciutats però que fins ara no teniem constància  d'ells i per tant passaven desaperçebuts.

Programa d'interès per la lectura de codics QR
De cara a que es pugui llegir amb el mòbil, cal tenir una aplicació de lectura de codis i nstal·lada. Si no la tens, el més ràpid és entrar des del navegador del teu mòbil a
http://i-nigma.mobi

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada